Home

VGR stöd

Visa stöd från VGR på rätt sätt - Västra Götalandsregione

 1. Därför ska du visa att du får stöd från VGR. Att få stöd eller uppdrag från Västra Götalandsregionens kulturnämnd är en kvalitetsstämpel som visar att verksamheten eller projektet är viktigt ur ett regionalt perspektiv. Västra Götalandsregionen vill synas och engagera med hjälp av stödet
 2. Här kan du som vårdpersonal läsa hur man kommer igång med Stöd och behandling i VGR. ePsykiatrienheten - vad gör de? Läs om deras uppdrag kring digitala stöd och behandlingar för alla psykiatriska verksamheter
 3. Man kan få stöd för max 90 hektar och stödet är cirka 55 euro för varje hektar jordbruksmark som man får gårdsstöd för. Jordbruksverket har också olika jordbrukarstöd som ändras för varje år beroende på hur situationen ser ut

Regionala stödaktörer finansieras via VGR. Här kan du som företagare se vilka insatser som du kan ta del av. Lysekils kommun ingår i ett av fyra områden (kommunalförbund) i Västra Götalandsregionen som heter Fyrbodal. Har du frågor om stöd är du välkommen att kontakta företagslots Renée Daun på e-post elle I ett led att stötta företagen i Västra Götaland med anledning av Covid-19, har VGR genomfört flera riktade satsningar, däribland utlysningen affärsutvecklingscheck. Utlysning utformades utifrån fö.. STÖD OCH BEHANDLING PÅ NÄTET Så startar du ditt stöd- eller behandlingsprogram Innehållet gäller Västra Götaland. När en behandlare startat ditt stöd- eller behandlingsprogram kan du nå programmet genom att logga in i e-tjänsterna Utöver det har VGR nyligen sjösatt en digital artrosskola och VGR jobbar på att starta en helt ny digitaliseringsorganisation för att stödja transformeringen till nya arbetssätt. Att införa nya digitala verktyg är en sak, men att förändra arbetssätt och förstå hur verktygen fungerar är något annat så därför inleder regionen även ett arbete för att lyfta den digitala kompetensen i organisationen

Myndigheter, kommuner, landsting/regioner, företag samt föreningar och andra organisationer kan söka stöd hos Länsstyrelsen för olika typer av investeringar som utvecklar landsbygden. Grundläggande betaltjänster. Länsstyrelsen bevakar tillgången till grundläggande betaltjänster i landet,. OLLI Begreppstjänst (beta).

Kontaktuppgifter FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän

Vårdgivare kan med hjälp av tjänsten Stöd och behandling utveckla och erbjuda olika internetbaserade stöd- och behandlingsprogram. Invånaren kan ta del av internetbaserade stöd- och behandlingsprogram som en behandlare erbjudit, eller själv påbörja program som en region erbjuder VGR erbjuder forsknings- och innovationsstöd. Den 1 januari öppnade utlysningen till Västra Götalandsregionens FoU-kort avancerat. Det handlar om ett finansiellt stöd som företag kan söka för att ta fram ny vetenskaplig kunskap och kompetens för att utveckla tjänster, varor och processer. Maxbeloppet som kan sökas är 700 000 SEK och tanken är att. Det betalas också ut cirka två miljarder per år i jordbruksstöd och stöd till landsbygdsutveckling via Länsstyrelsen i Västra Götaland. Så hjälper VGR till - Anordnar informationsmöten som exempelvis mobiliseringsmöte digitalisering i Vänersborg

VGR har valt leverantör av vårdens nya IT-stöd. Publicerad: 28 sep 2018 - 13:41 Uppdaterad: 14 nov 2019 - 10:10. Västra Götalandsregionen (VGR) har nu valt leverantör av det kärnsystem som blir grunden i ett helt nytt IT-stöd för hälso- och sjukvården. Valet föll på Cerner Sverige AB och deras lösning Millennium För dig som är invald i regionfullmäktige så har du rätt till teknisk utrustning om du är ordinarie eller obligatoriskt inkallad ersättare för ditt parti. Vilken typ av utrustning beror på vilket uppdrag du har. Om du inte fått utrustning eller behöver hjälp skickar du e-post till. fortroendevalda.it-stod@vgregion.se

VGR:s upphandling av nytt IT-stöd överklagad. I slutet av september valde Västra Götalandsregionen (VGR) leverantör av det kärnsystem som ska bli grunden i ett helt nytt IT-stöd för hälso- och sjukvården. Valet föll på Cerner Sverige AB och deras lösning Millennium. Upphandlingen har nu blivit överklagad Detta stöd gäller enbart i vissa regioner och det är främst i norr. Vill man ansöka om detta stöd så kan man läsa mer om det här. Tillväxtverket har även ett bidrag som heter regionalt bidrag för företagsutveckling som små och medelstora privatägda företag kan ansöka om Västra Götalandsregionen (VGR) har ett av Sveriges mest ambitiösa klimatmål och en stark global fordonsindustri. Nu kan Västsverige bli först med en storsatsning på eldrivna lastbilar. - Elektrifiering av transportsektorn är en förutsättning för att minska utsläppen från inhemska transporter, säger regionutvecklingsdirektör Helena Lundberg Nilsson utveckling och stöd i VGR:s arbete med att förebygga oegentligheter och leds av enhet säkerhet och beredskap. Gruppen kontaktas via sakerhet-beredskap@vgregion.s Stöd i Stöd och behandling (SoB) -en introduktion Tommy Skjulsvik, leg psykolog, Vuxenpsykiatriska kliniken, SÄS Anna Trüschel, leg psykolog, ePsykiatrienheten, SU Objektspecialist verksamhet (OSV), Stöd och behandling Funktionsbrevlåda: sob@vgregion.se Webbplats: www.vgregion.se/so

Stöd och behandling - Sahlgrenska Universitetssjukhuse

skyldigheter för VGR och kommu-nen. Hälso- och sjukvårdsansvaret för VGR och kommunen regleras i 8 kap. 6 § och 12 kap. 1-3 § samt 14 kap. 1 § HSL (2017:30), och ansvaret om-fattar även rehabilitering, habilitering och hjälpmedel samt sjuktransporter och omhändertagande av avlidna. För tandvård finns särskilda bestämmel Stöd för dig som träffar barn, ungdomar och familjer På vgr.se/rorelsenyckeln hittar du alltid aktuella länkar och mer-läsning! generationpep.se Här finns material för utskrift. vgregion.se/skola-i-rorelse Ett stöd för skolor som vill jobba med mer daglig rörelse. peola.se Verktyg för kartläggning, planering oc För att lyckas krävs nya arbetssätt och en gemensam vårdinformationsmiljö. Navet blir IT-stödet Millennium, som upphandlats av VGR. Det ska ge VGR, kommunerna i länet och privata vårdgivare ett gemensamt IT-stöd och innebär ett standardiserat sätt att hantera, dokumentera och tolka vårdinformation på. Invånarna förtjänar me Stödet är avsett för cykelvägar, men stöd kan sökas även för kombinerade gång- och cykelvägar. Separerade gång- och cykelvägar rekommenderas i första hand, men har sökande kommit fram till att en kombinerad gång- och cykelväg är bästa lösningen går det att söka stöd för hela gc-vägen (även gång-delen) VGR Språkteam erbjuder kurser i svenska språket för VGR-medarbetare. VGR har sedan 2015 ett eget team med språklärare. Lärarna är anställda i VGR Folkhögskoleförvaltning men arbetar på uppdrag av VGR Akademin, våra sjukvårdsförvaltningar, Folktandvården samt Regionservice m.fl. Syftet med att ha ett eget lärarteam är att inom vår egen organisation kunna erbjuda.

Tjejjouren Väst är den största regionala jouren i Sverige som bedriver nätbaserat stöd. Vi riktar oss mot alla som identifierar sig som tjejer och unga kvinnor i region Västra Götaland, främst i åldrarna 10-25 år. Chatten har öppet fyra dagar i veckan mellan 20.00-22.00 och vi har alltid extraöppet under skollov Inom Västra Götalandsregionen (VGR) Utbildningarna har olika karaktär, där vissa utbildningar utformas med stöd av funktionaliteten i lärplattformen och andra med hjälp av författarverktyg som förpackas i andra format och som laddas upp i lärplattformen

Vuxna Ett extra stöd för dig som fått FaR Du får hjälp att hitta goda rörelsevanor som passar just dig - genom samtal, vägledning och träningsinstruktion I VGR är medelåldern 58 år. Introduktionsutbildningen är fyra veckor. Vidareutbildning, samtalshandledning och återkoppling av utfall sker regelbundet för hög kvalitet och patientsäkerhet kommunernas behov och krav gentemot VGR och Cerner för en effektiv lösning. Kommun-FVM:s samordningsstruktur har till uppgift att bidra med kommunal kompetens, stödja, koordinera, säkra resurser och leveranser till och av kommunerna. Programmet styrs gemensamt av Cerner och VGR och alla styrande dokument, planer oc VGR:s företagsstöd ska vara marknadskompletterande och avlasta risker i tidiga skeden. Vi bedömer därför om vår medfinansiering behövs för satsningen eller om företaget kan finansiera med egna elle..

VGR:s kulturnämnd stöttar och utvecklar kulturen på flera olika sätt: Genom långsiktiga uppdrag, kulturstrategiska utvecklingsstöd (treåriga) samt olika typer av sökbara stöd och stipendier. Målet är att kulturen i regionen ska hålla högsta tänkbara kvalitet,. Bidrag och stöd fran Jordbruksverket och Vinnova Publicerad den december 25, 2018 april 1, 2019 av Ernst Från Jordbruksverket och från Vinnova finns det flera olika sätt att få ekonomisk hjälp ifrån Vårdriktlinjer VGR Vårdriktlinjer ger information om förhållningssätt och riktlinjer som stöd i ditt arbete inom vården. Hitta dokumen Förvaltningen för kulturutveckling är Västra Götalandsregionens förvaltning för kultur, natur och kulturarv. Vi är en kunskapsorganisation som finns till för regionens kommuner, civilsamhälle, kult.. Stöd och support Vid frågor, funderingar eller behöver stöd när du registrerar, kontrollerar eller kompletterar dina uppgifter i FoU i VGR kan du vända dig till din FoU-guide. Susanne Zachau Telefonnumme

Video: Bidrag och stöd fran Jordbruksverket och - Tillvaxt VG

Framtidens vårdinformationsmiljö - Vårdgivarwebben Västra

VGR - Västra Götalandsregionens stöd - Lysekils kommu

Högt tryck på VGR:s stöd för affärsutveckling med

 1. Glad Nyhet! - Stöd från VGR. Vi är väldigt glada att Hållbara Hem har fått stöd från Västra Götalands regionen. Kulturella och kreativa näringar (KKN) är ett styrkeområde i Västra Götaland som är viktigt för att stärka regionens attraktionskraft
 2. Min Ansöka
 3. Mikrofinansering - eller crowdfounding - är ett effektivt sätt att hitta en engagerad publik och nå finansering av ett projekt. Från januari 2014 samarbetar.
 4. I dagsläget finns de senaste två årens beviljade stöd inlagda i Kreaktor, men genom kopplingen till VGR:s databaser kommer Kreaktor med tiden att bli en omfattande resurs. - Om några år kommer det bli riktigt spännande
 5. Finansiär: Västra Götalandsregionen - VGR. IT-stöd för självreflektion i lärande och kunskapsspridning. Startdatum: 2013-11-01 - Slutdatum: 2015-12-31. Finansiär: Västra Götalandsregionen - VGR. Öppna e-tjänster. Startdatum: 2014-01-02 - Slutdatum: 2015-12-31
 6. VGR välkomnar tandvårdsutredningen men saknar bemanning 2021-03-24 TANDVÅRDSUTREDNING. Ett annat förslag är att införa ett statligt stöd till personer med de största behoven, vilket till stora delar skulle ersätta det regionala tandvårdsstöd som finns i dag

Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen. Pressmeddelande Budgetförslag 2022. För att läsa budgeten i sin helhet klickar du här: VGRBudget 2022 I likhet med fjolårets budgetförslag har, på grund av den pågående Covid-19-pandemin, även detta budgetförslag lagts under synnerligen extraordinära omständigheter Vi kommer även få ta del av hur ungdomar med psykiska besvär på ett enkelt sätt digitalt kan kontakta och få stöd och hjälp av Första linjen i Värmland. Program: 13.00-13.10 Psykisk ohälsa hos barn och unga - en lägesbild Närhälsan Vårdcentral Tjörn, VGR. VGR och kommunerna tog beslut om att hjälpa till med investeringar i stamnät till landsbygden längst ut ‒Hushåll kan istället få stöd från landsbygdsprogrammet 132 bristpunkter pekades ut i en inventering 2011 RUN beslutade om en ram från regionen på 150 Mkr 2011 -201 VGR ger stöd till bredbandsutbyggnad i Borås. Press Release Published: 2017-11-23 16:05 CET. Subscribe. Regionutvecklingsnämnden (RUN) beslutade vid sitt sammanträde i Borås den 23 november att satsa 4,5 miljoner kronor för bredbandsstöd till områdena Tärby-Komlösa.

Bräcke diakoni ingått vaccinationsavtal med VGR. Vi arbetar framförallt med psykosocialt stöd, individuella stödsamtal och gruppverksamhet till de asylsökande, säger Eva Öfwerman. Vaccinationerna är en del av den tredje fasen av pågående nationella vaccinationsarbetet och inleds om några veckor Välkommen till Folktandvården Västra Götaland. Sveriges största tandvårdsorganisation I hjälpen för webbläsaren ser du om webbläsaren har stöd för JavaScript eller hur du aktiverar JavaScript. Logga in. Användarkonto. Vid problem kontakta VGR IT Support 010-47 37 100. Byt eller återställ ditt VGR AD-lösenord. Nästa. Autentiseringsalternativ. Lösenord. eTjänstekort. Lösenord. Logga in.

Så startar du stöd- eller behandlingsprogram - 1177 Vårdguide

I dagsläget finns de senaste två årens beviljade stöd inlagda i Kreaktor, men genom kopplingen till VGR:s databaser kommer Kreaktor med tiden att bli e För det första vill jag tacka min arbetsgivare VGR som gav mig möjligheten att studera ett praktikfall. Miniussi som alltid varit ett stöd och ställt upp för mig. Avslutningsvis vill jag tacka min man Joakim Winberg som från första början inspirerade och uppmuntrade mig till att börja studera.

Förändring är det nya konstanta - VGR håller i ett

Inspirations-webinarium: Stöd till vårdcentralernas utveckling mot en bättre hälsa och vård med hjälp av PrimärvårdsKvalitet. Varmt välkommen till ett webinarium kring hur vi på olika sätt kan använda data i PrimärvårdsKvalitet i förbättringsarbete och fortbildning. VGR Maria Ahlgren, Calanderska Välkommen till sektion VGR! Kommunal sektion VGR organiserar medlemmar som arbetar i Västra Götalandsregionen inom hälso - och sjukvård, tvätteriet, naturbruk, folkhögskolor, regionservice, västfastigheter och Närhälsan Ingen allmän självbokning för 70-plussare i VGR. De grupper som ska prioriteras först är ett stöd för regionernas arbete med vaccinationerna och ett underlag för beslut utifrån. Utbildning handlar om att skapa beteendeförändring. Att skapa nya perspektiv, förståelse och ny kunskap räcker inte - för att utbildningen ska skapa värde i verksamheten behöver de nya kunskaperna. Region Uppsala får ytterligare stöd från andra regioner och kommer att kunna skicka intensivvårdspatienter till andra sjukhus. Det beskedet lämnades på onsdagen efter ett extrainsatt möte.

Vårdsamverkan i Göteborgsområdet - Vårdsamverkan i VGR

Stöd för landsbygdsutveckling Länsstyrelsen Västra Götalan

På uppdrag av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen samordnar RCC Väst ett pilotprojekt för organiserad prostatacancertestning 2020-2022 Dokumentstruktur VGR: Rutin förvaltning: Verksamhetskod enligt HSA: Infektionssjukvård, Vårdhygienverksamhet: Version: 12: Sparat av: Mikael Svahn: Sparat av ID: svami: Dokumentid källa: Skapat av och för: Skapat av: Katarina Skog ( katsk9 ) (Utvecklings- och planeringsenhet/Ledning och stöd gemensam/Ledning och stöd/NU-sjukvården.

Barnuppdraget - god och sammanhållen vård för barn och

VGR Informatik - OLLI Begreppstjäns

Tänk tanken. Bygg automatiskt. Bygg ert egna verksamhetssystem - enkelt, smidigt, effektivt & automatiskt! Tjänster Vi hjälper er att själva ta kontrollen över utvecklingen, driften och förvaltningen av era flöden. IT-stöd för tjänstekatalog och personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp I våra tjänster ingår förutom att tillhandahålla verktyget Visuera Information. Kostnader för stöd till utbildning på grundnivå och avancerad niv Fördelningsbas samverkan Chalmers ansvar/vgr 3 eller Fördelningsbas samverkan Chalmers inst/vgr 3. Avgår stöd till lärarutb 3) Anges med minustecken (-) Företagsjourer i Västra Götaland. Västsvenska företag som är i behov av akut rådgivning på grund av coronapandemin kan vända sig till de företagsjourer som finns organiserade via kommunalförbunden med stöd av VGR

Hitta stöd. Vi finns på många platser i landet vilket gör att vi kan nå många med vårt stöd. På denna sida kan du hitta våra lokalföreningar och kontaktgrupper. FMN VGR . info@fmnvgr.se. Mikrofinansering - nytt stöd från VGR. Ally Lexus. Follow. 5 years ago | 2 views. Mikrofinansering - nytt stöd från VGR. Report. Browse more videos. Browse more videos.

Stöd och behandling - Iner

Rätt stöd i rätt tid kan vara avgörande. Garantin finns för att skolor tidigt ska uppmärksamma elever som riskerar att inte nå kunskaraven i svenska, svenska som andraspråk eller matematik. Alla behöver hjälpas åt för att skolorna ska kunna ta ansvar för garantin. Här får du stöd i det arbetet Här hittar du bland annat information om Västra Götalandsregionens visuella profil, bildriktlinjer, språkhantering och presentationsmaterial. Här finns också information om upphandlade kommunikatio.. Program för teknisk standard är ett stöd byggprocessen för att underlätta arbetet med att bygga effektiva och framtidssäkrade lokaler för hälso- och sjukvården. Nyheter. Vi bygger om för framtiden i Botaniska trädgården. Den 25 maj kom. Stöd till barn som är anhöriga är ett lagstadgat ansvar för hälso- och sjukvården och en viktig uppgift för socialtjänsten, förskolan och skolan. Många barn växer upp i en familj där det förekommer våld eller där en förälder missbrukar, har psykisk ohälsa, lider av en allvarlig sjukdom eller plötsligt avlider

VGR erbjuder forsknings- och innovationsstöd - SMT

Så mycket EU-stöd får Västra Götaland VGRfoku

Tillgänglighet. Analyser och tester. Design och interaktion; Redaktionellt innehåll; Språkanalys; Expertgranskning; Webbanalys - WCAG; Användarteste Habiliteringens schema-mallar för stöd i vardagen Du som har intellektuell funktionsnedsättning och/eller autismspektrumtillstånd kan hämta olika typer av mallar för planering och stöd i vardagliga aktiviteter. Mallarna är gjorda för att skrivas. Vi ger dig stöd för att bygga en upphandlande organisation som arbetar strategiskt med inköp - genom bland annat målstyrning, analyser och strategier. Göra affärer med offentlig sektor. För dig som vill bli leverantör till offentlig sektor - här hittar du stöd om vad som är viktigt att tänka på

VGR har valt leverantör av vårdens nya IT-stöd

Barn som utsatts för eller har bevittnat våld i hemmet behöver särskild hjälp och stöd. Och de behöver det nu. De kan inte vänta på att riksdagen stiftar en lag om det. Vi vill att Västra Götalandsregionen går före och inför tydliga rutiner för hur dessa barn ska tas om hand på bästa sätt, skriver de båda oppositionsregionråden Janette Olsson (S) och Håkan Linnarsson (S) i. Stöd för skolsköterskor vid hälsosamtal. Skolsköterskor ska erbjuda hälsosamtal för elever i förskoleklass, årskurs 4, årskurs 7 eller 8 samt första året på gymnasiet. Syftet med hälsosamtalet är att stärka elevens hälsa och tidigt upptäcka elever som behöver stöd för att fullfölja sina studier Beställning direkt till VGR IT. Journalflytt. Förändringsbehov Menyalternativ under Förändringsbehov. Kontaktuppgifter. Lathundar och rutinmanualer Menyalternativ under Lathundar och rutinmanualer. Support. IT-stöd för Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab. Service och stöd Här har vi samlat sidor som berör alla anställda i kommunen och som bör vara lätta att hitta, såsom t ex inloggning e-post, blanketter, Heroma självservice och Netwise. Under fliken Självservice finns en förteckning över vilka dagar din lön utbetalas samt kontaktuppgifter till Personal direkt i Umeå Lerum: VGR Karlsborg: VGR Åmål: VGR Mellerud: VGR Bengtsfors: VGR Dals-ed: VGR Strömstad: VGR Tanum: VGR Munkedal: VGR Sotenäs: VGR Projektet ska ge både mervärde, stöd och kompetensutveckling till alla Westums medlemmar och blivande medlemmar oavsett var de finns i Västsverige och deras nuvarande förutsättningar

IT-stöd - Västra Götalandsregione

45 miljoner till företagande i Västsverige | VGRfokusVGR möter Elisa Ferreira, EU-kommissionär förKompetenscentrum – erfarna projektledare stöttar i

Ett av VGR Akademins uppdrag är att samordna arbetet med kompetensutveckling i VGR. Här kan du läsa mer om de utbildningsenheter som finns inom Västra Götalandsregionen och vad de erbjuder i form a.. Strategiskt stöd till avdelningschefen för Ärendesamordning och kansli, Koncernkontoret VGR. Objektledare verksamhet med ansvar för digitalisering av administrativa flöden och processer. Leder, samordnar och driver verksamhetens behov och objektets medarbetare Utveckling av stöd-system för nätverket. Planering och start av forskningsprojekt VGR/Odontologen Projektredovisning Förslag till drift-organisation. Samordning, länk till FTV-ledning, Projektledning Utbildning, Information Områdessamord nare ( 5st) Äldretandvårdsgrup Inger Ros: VGR bör tänka om och följa prioriteringsrekommendationer april 23, 2021 Riksförbundet HjärtLung har under eftermiddagen nåtts av beskedet att Västra Götalandsregionen har valt att flytta personer i riskgrupp från fas 3 till fas 4 i prioriteringsordningen av vaccinationen

 • Mastercard Aktie Dividende.
 • Yngve Ekström fåtölj Swedese.
 • Franchisetagare IKEA.
 • Cryptocurrency investment companies in UK.
 • Huspriser Nybro.
 • Onlinehandel Schweiz 2020.
 • Zilliqa staking.
 • CQG Web.
 • Bostadsbubbla 2021 Flashback.
 • Ägarlägenhet Malmö.
 • FOMC stock.
 • Node pbkdf2.
 • Binance Margin Steuern.
 • Expert Option Singapore.
 • Filtermatta Ventilation.
 • How to show crypto on taxes.
 • Digital assets examples.
 • Corporate tax rate Malta.
 • Genesis Energy careers.
 • Fortnox Teknisk analys.
 • North Cariboo Air Pilot salary.
 • Dow Jones Futures live.
 • Skötsel av våtmarker.
 • Dutch financial regulator.
 • ETFs Physical Platinum ETF.
 • CNBC stock screener.
 • Minitab regression output.
 • Jeans Lindex.
 • Kungsleden direktavkastning.
 • De Wereld Draait Door Jort Kelder Bitcoin.
 • How to act in a bear market.
 • Gifted cryptocurrency.
 • PSAN Binance.
 • Masters in finance, netherlands.
 • Zwitserse Frank Euro omrekenen.
 • Staubsauger Tierhaare Stiftung Warentest.
 • Vaste activa Engels.
 • Safe moon not showing in trust wallet.
 • Ash all League Pokémon.
 • Bitcoin Bank Deutschland.
 • Best app to buy Dogecoin.