Home

Ansökan konstutställning 2021

Aktuellt om korttidsarbete - Tillväxtverke

När du har skickat in ansökan får du upp en ruta som talar om att den är registrerad hos länsstyrelsen och du ser status inskickad ansökan längst upp vid ditt kundnummer. Du kan också se en kvittens på Mina sidor. Starta din ansökan - logga in i SAM Interne Du kan ansöka om bidrag för de installationer som slutförts innan den 31 december 2020, förutsatt att ansökan skickas till Naturvårdsverket inom sex månader efter slutförd installation. Du kan göra avdrag för kostnader och material för de installationer som påbörjas efter den 1 januari 2021 Sista ansökningsdag för solcellsstödet är 7 juli 2020. En ansökan om stöd till solceller ska ha kommit in till länsstyrelsen senast den 7 juli 2020. Energimyndigheten ansvarar för stödet. Länsstyrelsen handlägger ansökningarna

Quarantine spring - en virtuell konstutställning

Ansök om korttidsarbete 2021 - Tillväxtverke

När du är inloggad på Mina sidor kan du följa din anmälan hela vägen från att du skickar in den till att antagningsbeskedet kommer 2 maj 2020. 2019. 1 januari 2018. 31 december 2020. 2 maj 2021. 2020. 1 januari 2019. 31 december 2021. 2 maj 2022. 2021. 1 januari 2020. 31 december 2022. 2 maj 202 På en hundutställning visar du upp din hund och kan vinna priser och andra utmärkelser. Du får också chansen att träffa andra hundintresserade, och du som är uppfödare kan få vägledning vid avel. På de här sidorna får du tips och råd och kan läsa mer om olika utställningar, var i landet de finns, hur du anmäler dig och vilka regler som gäller

Antagning.se - Anmälan till högskola och universite

 1. Artikelnummer 2020-3-6642 Foto: Ulf Huett Nilsson, Johnér bildbyrå AB Sättning Atta45 Tryckeri AB Tryck Atta45 Tryckeri AB, Stockholm, mars 2020. Förord. Ansökan om vård..... 88. 7.1 Innehållet i en ansökan.
 2. kulturområdet är föreläsning om kulturverksamhet, konstutställning, teaterföreställning, musikframträdande, dansföreställning eller en prova på dag (öppet hus) där man som besökare kan få prova på en kulturaktivitet. Al-Kawakibis ansökan om arrangemangsstöd inkommen i IBGO med ansökningsnummer 3722 avslås
 3. Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av projektet under följande delar: Grundinformation. Ange de månader ansökan avser (Projektet kan max vara 12 månader. Projekt som exempelvis avses börja i maj 2020 kan ha en projektlängd till max sista april 2021). Projekttitel på svenska och engelsk
 4. 23 juli, 2020 . Frontartikel, Nyhet. Nu har Högskolan kommit med positivt besked till fler av våra studenter vilket vi gläder oss åt, och det skapar även möjlighet för dig att komma in med en sen ansökan till de platser som nu är lediga! 2 årig.
 5. Du som vill bidra till omställningen mot nettonollutsläpp inom processindustrin är välkommen att söka stöd för investeringsprojekt, pilot- och demonstrationsprojekt samt genomförbarhetsstudier inom Industriklivet. En ansökan kan göras när som helst und..

• Projektstart för Forskningsprojekt i Årliga öppna utlysningen 2020 kan ske tidigast 1 januari 2021 och projekten förväntas starta under kalenderåret 2021. Språk Du bör skriva din ansökan på engelska, eftersom den beredningsgrupp som ska bedöma din ansökan är internationell Din ansökan ska innehålla de uppgifter som vi frågar efter vid ansökningstillfället. Utöver det kan vi begära in ytterligare uppgifter för att bedöma din ansökan. Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan ändras. Kopian ska inte skickas in till oss. Kopia av ansökningsblankette Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap

EXIT - Digital konstutställning — Östra Grevie Folkhögskol

Tillstånd - söka Polismyndighete

Fredag 25 september. Måndag 26 oktober - fredag 30 oktober (vecka 44) Onsdag 25 november. Fredag 19 februari. Måndag 22 februari - fredag 26 februari (vecka 8) Måndag 29 mars - torsdag 1 april (vecka 13) Tisdag 6 april. Onsdag 12 maj. Fredag 14 maj Juryn för Vårsalongen 2020 har av nära 3 000 ansökningar gjort sitt val: 170 konstnärer, 97 kvinnor och 73 män, är de lyckliga som får ställa ut. Totalt 330 verk visas

Video: Utställningar - goteborg

Min Ansökan Här finns anvisningar för hur du fyller i ansökan, vad du skickar in och andra praktiska frågor.För att komma tillbaka till din digitala ansökan Anmälan inklusive fotografier ska skickas in senast torsdag 15 oktober 2020 (digitalt senast kl 13.00; poststämpel 15 oktober gäller) Ansökan / 5 maj 2021 När du tar bort ett val ur din ansökan. Ansökan / 3 maj 2021 Tekniska problem i Indra. Ansökan / 29 april 2021 Risk för inloggningsproblem - gör ditt omval i god tid innan den 17 maj! Läs fler aktuella artiklar. Låt Indy visa dig hur du.

Omställningsstöd för augusti 2020-april 2021 Skatteverke

Ny period för ansökan om Coronastöd Nu kan föreningar och arrangörer ansöka om kompensation för förlorade verksamhets- och arrangemangsintäkter för perioden 2 oktober 2020 till 31 mars 2021. Fler nyheter. Konstutställning Plats: Örkelljunga bibliotek 2021-05-29 10:00 - 13:00. Ansökan. Ansökningsperiod: 1 oktober - 15 januari, kl. 23:59. Stipendier för projekt inom humaniora, naturvetenskap, konst och litteratur samt folkbildning. Stiftelsen Längmanska kulturfonden Box 5073 102 42 Stockholm. Telefon: 08-611 87 15 Telefontid: onsdagar, kl. 10-1 Kommer ansökan in efter sista ansökningsdag minskar vi ditt stöd med 1 procent per arbetsdag som ansökan är försenad. Om ansökan kom in efter den 10 maj får du inget stöd alls. Du söker alla jordbrukarstöd i e‑tjänsten SAM Internet, förutom nationellt stöd för mjölk, ägg och slaktsvin, som du söker du på blanket Du måste sen göra en ny ansökan och bli godkänd på nytt, om du vill fortsätta att vara handledare. Undantaget är om du blev godkänd som handledare för en elev före den första februari 2012, då gäller handledarbeviset för just den eleven utan tidsbegränsning så länge körkortet inte blir återkallat Om ansökan gäller fler ange dessa i fältet 5. Övriga upplysningar nedan. 2. Sökande Den/de som ansöker om ny lagfart, till exempel köpare, gåvotagare, arvinge eller dödsbo. Observera att du ska fylla i den andel av fastigheten som för- 10/8/2020 9:43:17 AM.

SAM Internet - Jordbruksverket

ÅA:s Konstutställning - Ansökan ÖPPEN. Public · Hosted by Eikon - konstvetenskapliga ämnesföreningen. clock. 25 Dates · Apr 6, 2020 - Apr 30, 2020 · UTC+03. Event ended about 1 year ago. pin. Eikon - konstvetenskapliga ämnesföreningen. Arken, Fabriksgatan 2, 20500 Åbo, Finland ANSÖKAN OM FÖRETAGSCERTIFIKAT för arbete med F-Gaser enligt SFS 2016:1128, EU 517/2014 och EU 2015/2067 Ansökan avser kategori ( I, II eller V ) Företag Organisations nr Postadress Postnr och ort Besöksadress 5/18/2020 3:18:46 PM.

Stöd till studieförbunden 2020 - Redovisning . Till tjänsten. Stöd till studieförbunden 2021 - Ansökan . Till tjänsten. Ansökan om bidrag till läromedel och skolmåltider . Till tjänsten. Gymnasieskola (fristående) - Ansökan om resebidrag (gymnasiekort Ansökningsperioden för 2021 för digital ansökan öppnar 1 november 2020 och stänger 31 mars, förutom stiftelserna Ringnér och Lindeqvist som stänger 30 april. Det är viktigt att bilagor är i Pdf-format för att kunna bifogas i ansökningssystemet Ansökan var öppen mellan den 19 oktober och 30 november 2020. Stödet är godkänt av EU-kommissionen enligt det tillfälliga statsstödsramverket för Corona-relaterade stöd. Förordning om omställningsstöd för maj-juli 2020 En extra fyllnadsutbetlaning för våren 2020 har gjorts i december 2020 och RF avser att göra motsvarande fyllnadsutbetalning i efterhand även för höstens aktiviteter. Ansök om LOK-stöd Här nedan hittar du information om vad som krävs för att kunna söka LOK-stöd, hur ansökningsprocessen går till och vem som är behörig att skicka in ansökan

Sjukersättning är en ersättning du kan få om du har fyllt 19 men inte 65 år och troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning Studiemedel består av två delar - ett bidrag som du får, och ett lån som du måste betala tillbaka. Studiemedel är till för dig som studerar på till exempel högskola, universitet, komvux eller yrkeshögskola 2020.12.18 Läs noga igenom dessa instruktioner före och under ifyllandet av blanketten för ansökan om ändring eller begäran om yttrande. Hämta den senaste versionen från RAÄ:s hemsida 2020-03-19 . Blankett för ansökan om tilläggsbelopp 2020/2021 . I slutet av dokumentet finns aktuella bestämmelser om tilläggsbelopp. 2016-07-01 ändrades skollagen (2010:800), bl. a. 16 kap. 54 § och 17 kap. 34 §, och gymnasieförordningen (2010:2039) 13 kap. 7 §

Version 2020-12-21. Ansökan/anmälan. e. nskilt. a. vlopp . Södertörns miljö- & hälsoskyddsförbund 136 81 Haninge . Ansökan om avlopp enligt 13 § och anmälan om ändring av befintligt avlopp enligt 14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt kommunens lokala föreskrifte Transformatorstation - ansökan om bygglov Var med och utforska hur framtidens resande kan se ut i Sundsvall - vi söker testfamiljer Logga in till våra e-tjänste Ansökan om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran (SFS 2020:237) Inkom till länsstyrelsen Diarienummer För att få stöd ska flera villkor vara uppfyllda. Läs mer på Boverkets webbplats; www.boverket.se . Ansökan ska ha kommit in till. 14 augusti 2020 Bibliotek bjuds in att bli romska läsambassader Vi har tidigare berättat att folkbibliotek kan ansöka om att bli romsk läsambassad - nu är ansökan öppen

Privatpersoner - Ladda bilen - Naturvårdsverke

Syftet med bidraget är att ge stöd till kliniska behandlingsstudier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som förväntas leda till patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod. Med behandlingsstudier avses såväl interventions- som observationsstudier. Även områden som prevention, diagnostik, uppföljning, implementering, omvårdnad och rehabilitering. En enskild näringsidkare har efter ansökan rätt till omsättningsstöd för stödperioden juni och juli 2020 om den enskilda näringsidkarens sammanlagda nettoomsättning för denna period understiger 50 procent av den sammanlagda nettoomsättningen för referensperioden Ansökan om LOK-stöd för hösten 2020. RF | LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening ansluten till Svenska Budo & Kampsportsförbundet och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott Tidplan för ansökan och antagning till gymnasiet 2021 Vecka 2 får du ett brev med instruktion om hur du loggar in på webben för att kunna göra din ansökan. Du får hjälp och anvisningar av din studie- och yrkesvägledare Ansökan. Remissmissiv 2020-10-08 (pdf 85 kB) Ansökan om Natura 2000-tillstånd och dispens helikopter Forshaga 2021 (pdf 296 kB) Bilaga 1-6. Bilaga 1. Planerade ramområden Forshaga 2021 (pdf 1 MB) Bilaga 2. Ramoråden i Natura 2000 Forshaga (pdf 1 MB) Bilaga 3

Seniorkurs - Folkhögskolan

Ansökan till gymnasiet är öppen mellan 7 januari och 1 februari. Mässan brukar vara i oktober, men pausades 2020 på grund av corona. Prata med en studie- och yrkesvägledare. Din studie- och yrkesvägledare på din skola kan hjälpa till inför valet,. Ansökan för evenemang som ska hållas mellan den 1 januari och den 30 juni ska finnas hos kommunen senast den 30 november. Ansökan för evenemang som ska hållas mellan den 1 juli och den 31 december ska finnas hos kommunen den 31 maj. Så söker du. Du söker bidraget med en blankett som skickas med posten Ansökan om omställningsstöd är nu öppen - covid-19 Det går att ansöka om omställningsstöd hos Skatteverket under perioden 22 juni - 31 augusti, 2020. Del 2 KKFS 2020:1 Uppgifter för att styrka sökandens lämplighet 5 § För en prövning av sökandens lämplighet ska sökanden i en ansökan om registrering av en annonsdatabas lämna: 1. uppgifter om sökanden är dömd för brott som framgår av 13 kap Önskat lånebelopp Ansökan om Hypotekspension® Sökande 1 (Var vänlig texta) Personnummer Telefon, mobil Civilstånd Postnummer, ort Telefon, hem Gatuadress Namn E-pos

(KSKF/2020:353) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Eskilstuna kommun ansöker hos regeringen om att inrätta en kommunal lantmäterimyndighet enligt lagen (1995:1393) om kommunal lantmäterimyndighet, i enlighet med kommunledningskontorets förslag till ansökan, 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samråd med stadsbyggnadsnämnden t Ansökan om färdtjänst är producerad av Jönköpings Länstrafik, Region Jönköpings län, oktober 2020 Information om telefonundersökning Kunder som erhållit ett beslut om färdtjänst, kommer slumpmässigt att väljas ut för att delta i en telefonundersökning frå Ansökan ska inkludera en namngiven forskare som ska vara koordinator för forskarskolan med ansvar för samordning och studieuppföljning. Koordinatorn ska vara anställd av medelsförvaltaren när bidragsperioden börjar och sedan under hela bidragsperioden och ytterligare dispositionstid, såvida inte Vetenskapsrådet medger undantag Skicka ansökan till den kommun där du är folkbokförd. Om du inte är folkbokförd i Sverige, skicka ansökan till den kommun där du befinner dig. För att kunna tillverka parkeringstillståndet behövs ett foto på dig och din namnteckning, se bilaga till ansökan (sid 2)

Investeringsstöd för solceller - Boverke

Sätt 1: De som ansöker om vuxenutbildningsstöd för första gången. Sätt 1 gäller dig som inte tidigare har ansökt om vuxenutbildningsstöd eller planerar att skicka en ansökan om vuxenutbildningsstöd för första gången efter 1.8.2020, eller ansöker om vuxenutbildningsstöd för en utbildning som du inte tidigare har fått stöd för Ansökan om bidrag för 2020 Lista aktiviteterna som är tänkt att finansieras av det sökta bidraget, samt vad som ska mätas, och vad är det förväntade resultatet av aktiviteten dvs antal deltagare på föreläsning, antal informationsbroschyrer osv vårterminen 2020 Sida 1 av 4 Fr elever i grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning i Stockholms kommun. Blanketten gäller för alla stiftelser som riktar sig till elever. Fyll endast i en (1) anskan. Till ansökan ska alltid bifogas Undermeny för Ansökan om bedömning. Ansökan om bedömning Instruktion - att göra ansökan Förslag om ändrade föreskrifter för antagning till yrkeslärarutbildningen (fr o m 1 juli 2020) Urval till grundnivå Antagning till avancerad nivå Antagning till forskarnivå Undermeny för.

I dokumentbanken lagrar vi RF:s stadgar, policydokument och annat som du enkelt laddar hem genom att välja kategori och dokument nedan. Du kan också beställa tryckt material via service@rf.se. Forskningsrapporter (FoU) hittar. Kulturförvaltningen arbetar på uppdrag av kulturnämnden med en översyn av distriktsstödet till ungdomsorganisationer. Syftet med översynen är att stödet ska moderniseras för att fånga samtidens behov, samt ligga i linje med politiska ambitioner och identifierade behov Det är tingsrätten som beslutar om skilsmässa. Använd e-tjänsten eller våra blanketter för att ansöka om skilsmässa eller upplösning av partnerskap Uppdaterade mallar för de tre stödperioderna augusti-oktober, november-december 2020 och januari-februari 2021. Mallar finns både för biträde med ansökan och granskning enligt särskild överenskommelse Viktiga datum för ansökan höstterminen 2020. 16 mars - webbanmälan öppnar för höstterminens kurser och utbildningar.. 15 april - sista anmälningsdag till höstterminen, webbanmälan.

Logga in - Antagning

Ansökan om företrädaransvar ska ha kommit in till förvaltningsrätten innan skattefordringen mot den juridiska personen har preskriberats. Ansökan får enligt samma bestämmelse inte heller ske om det finns en överenskommelse om betalningsskyldighet Ansökan i TDB ska användas av dem som uppfyller någon av de tre definitionerna (se länk ovan) som förbundsstyrelsen fastställt. Definitionerna rör ryttare/aktiva födda 2004 eller tidigare. Att ryttare uppfyller en av de tre definitionerna ska verifieras i TDB, Tävlingsdatabasen. Du ansöker. Kurser och Ansökan. Att gå kurs på HvSS. Dokument. Avdelningar. Kontakt. Bildgalleri. Rikshemvärnsrådet Hemvärnets MEDINFLYTANDESEMINARIUM 2020. NYHETER FRÅN HELA LANDET. OM HEMVÄRNETS MUSIKKÅRER. ATT TJÄNSTGÖRA SOM MUSIKER I HEMVÄRNET. OM RIKSHEMVÄRNSAVDELNINGEN. OM RIKSHEMVÄRNSCHEFEN

Frågor att besvara i ansökan om statsbidrag - vissa ideella organisationer Ytterligare medel till 32 kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden Statsbidrag 2020 Förskolebarn deltog i konstutställning i Göteborg 2021-05-27 Pristagare kommunens näringslivspriser 2020 2021-05-21 Nu har kommunens näringslivspriser för 2020 delats ut till - årets ambassadör: Salong Camilla, årets unga entreprenör: Solas söner.

Rejäl frukost inför besök på Moderna museet - ANDEBARK

TSFS 2020:29 Ansökan om ändring av tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet 9 § En ansökan om ändring enligt 5 kap. 2 a § förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens ska göras om 1. utbildningsplanen ändras så att den påverkar utbildningen väsentligt På denna sida kan du söka till Marieborgs särskilda eller allmänna kurser. Lämna din ansökan genom att fylla i respektive formulär här

Upov med skatten när du sålt din bostad Skatteverke

ANSÖKAN 2020 Folke Ljungdahls stiftelse Ansökningstid: 31 mars Swedbank Stiftelsetjänster Utdelning: juni Box 206 221 00 LUND BARN STIFTELSENS ÄNDAMÅL: undantag för Malmö stad) eller läkarintyg vid ansökan pga sjukdom FÖRSÄTTSBLAD - kompletteringar och handlingar till ansökan om stöd eller ändring av beslut om stöd 2014-2020. FPMB13:6. FÖRSÄTTSBLAD - underlag till ansökan om utbetalning . FPMB13:5. PROJEKTDAGBOK - underlag till ansökan om utbetalning. FPMB12_3. PROJEKTSTÖD - beräkning av timlön (2014-2020) FPMB12.9_v04 2020-10-19 2 1. Inledning Handledning för ifyllande av delar av stadsmiljöavtalsansökan. Vid beviljad ansökan om stadsmiljöavtal ska kommunen/regionen inom sex månader lämna in en plan för uppföljnin

Utställning Svenska Kennelklubbe

Datum ( ÅÅÅÅ-MM-DD ) SEKs ref Ansökan om exportkreditfinansiering Insändes till: AB Svensk Exportkredit, Box 194, SE-101 23 Stockholm, Sweden. Fax: +46 (0)8 20 38 94 • E-mail: exportfinance@sek.se Fyll gärna i ansökan direkt på skärmen och skriv ut Utlysning 2021. Ansökan om KID-medel görs i ett tvåstegsförfarande där ansökan först lämnas in i en förenklad version benämnd skissansökan.De sökande vars skissansökan godkänns får sedan lämna in en fullständig ansökan.Både skissansökan och den fullständiga ansökan genomgår bedömning i konkurrens med övriga ansökningar Film av Andreas Gejke på Wiks konstlinjes utställning Förändring och Parafras/Hommage. Filmen är redigerad av deltagare från Wiks konstlinje Sara-Lovise Ask Ewertson, Puffer-jacket-soft-squad, pure sculpture, 2019. När du anmäler dig till Konstfack måste du dels göra en anmälan till utbildningen på antagning.se och, för vissa utbildningar, dels skicka arbetsprover/filer digitalt via Konstfacks hemsida. Behörighetsgivande meriter skickas aldrig till Konstfack, utan laddas upp till antagning.se. Om du inte kan ladda upp.

Ikano Kort har en rörlig årsränta på 14,55 % (månadsränta 1,21 %) och aviavgift om 25 kr/mån, vilket ger en effektiv ränta på 19,04 % (2020-04-21). Om du har en skuld på 10 000 kr och du betalar av den på 12 månader blir ditt månadsbelopp 915 kr och totala återbetalningsbelopp 10 976 kr. Betalar du hela månadens inköp när fakturan kommer tillkommer ingen ränta på dina inköp Ansökan Bommersviksakademin 2021. Publicerad 2020-10-22 På måndag stänger ansökan till Bommersviksakademin. Bommersviksakademien är en möjlighet för dig som är mellan 25 och 35 år och är ledare i någon av arbetarrörelsens organisationer Ansökan om bidrag från Stiftelsen Göran Tidfälts fond, år 2020 Stiftelsens ändamål är att ge ekonomisk hjälp till behövande personer som skadats genom olycka till följd av trafik med motorfordon och som därigenom helt eller i hög grad invalidiserats 2020-10-19 Ansökan om dagersättning Använd den här blanketten om du är asylsökande och vill ansöka om dagersättning (se 17 § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.). Det är viktigt att du noggrant beskriver eventuella egna tillgångar eller inkomster som kan vara av vikt fö Ansökan om korttidsstöd enligt 2020 års regelverk måste göras senast 31 december då den tillfälliga lagen sedan upphör att gälla. Pågående stödperioder ska stämmas av och avslutas utifrån nu gällande regelverk. Korttidsstöd enligt 2021 års regelverk

 • Ab wann lohnt sich eine Immobilien GmbH Österreich.
 • Huis kopen Curaçao belasting.
 • Popular inredning 2020.
 • Älvgärde naturreservat.
 • Arlanda Terminal 5 avgångar.
 • Komplete 12 installation.
 • Design on Stock Bloq hoes.
 • Eosinophilic pneumonia COVID.
 • Omni Hotel San Diego.
 • Google Maps fi.
 • Imposition des dividendes suisses en France.
 • Crowdinvesting Germany.
 • Design your own GPU.
 • How do you make a sticker on PicsArt 2020.
 • Robinhood battery stocks.
 • Eleocharis acicularis 'Mini.
 • Nettoresultat per anställd.
 • Bosumhus pris.
 • Клевер кошелек отзывы.
 • Nxt coin price prediction.
 • Repository pattern for dummies.
 • Jaktkort småvilt Västerbotten.
 • Song lyrics search.
 • Coronatest Kvidinge.
 • Franska kända konstnärer.
 • Kan Ethereum Bitcoin inhalen.
 • Swish bedrägeri Marketplace.
 • Carpinus betulus.
 • Sjöinkomst skatt.
 • Coinbase Sparplan einrichten.
 • How to earn free dogecoin Reddit.
 • Anläggningsregister fastigheter.
 • Mastering Bitcoin pdf.
 • Crossword puzzle.
 • Samourai wallet address.
 • XRP Gerichtstermin.
 • Lulu Wild Rift.
 • Vad är skrill konto.
 • Flashback vem är artisten 2020.
 • Riemann Hypothesis.
 • XRP/TRY Grafik.